1/6

Shengzhou Wuzhou Xinhua Bearing Forging, Shengzhou, China 2012

Copyright © Juliette Ueberschlag